Med regeringens klimaaftale i juni 2020 blev der sat fokus på at udskifte alle oliefyr samt gasfyr med en grønnere opvarmningsløsning, som et led i bestræbelserne på at reducere CO2-udslippet i Danmark. En varmepumpe er et eksempel på en grønnere teknologi, sammenlignet med gas og olie, og derfor tilbydes der et såkaldt energitilskud til at dække investeringen i en varmepumpe – omkring 25.000 kr. for den gennemsnitlige boligejer. Samtidig sparer man ca. 50% på varmeregningen, sammenlignet med oliefyr som opvarmningsform. Men med en varmpumpeinvestering til omkring 100.000 kroner, plus udgifter til installation, lovpligtige serviceeftersyn, og nedrivning af nuværende opvarmningsløsning, så kan investeringen stadig virke uoverskueligt høj for nogle.
Af denne grund er der nogle udbydere som simpelthen sælger varmepumper som et abonnement. Dette kan i nogle tilfælde være en god løsning for alle partner, takket været skrotningsordningen af Energiaftalen 2018. Vi sætter i denne artikel fokus på varmepumper som en abonnementsløsning.

Hvordan fungerer varmepumpe på abonnement?

Varmepumpe på abonnement kommer af skrotningsordningen af Energiaftalen 2018, og virker ved at en energitjenesteleverandør påtager sig ejerskabet af en varmepumpe og står ligeledes for installation, drift og vedligehold af varmepumpen. Ofte dækkes udgifter til nedrivning af den nuværende opvarmningsløsning også. Kunden står altså kun med følgende udgifter:

 • Engangsbetaling inkl. fradrag (omkring 7.500 – 35.000 kr.)
 • Månedligt/årligt abonnementspris (omkring 1000 – 1500 kr.)
 • kWh pris for den producerede varme til bygningen (omkring 0,30 - 0,90 kr. pr. kWh).

Varmepumpeudbyderen har mulighed for at søge tilskud på typisk 25.000 kr. som bliver fratrukket engangsbetalingen. Typisk er fradraget allerede fratrukket den oplyste engangsbetaling. Derudover tager udbyderen ofte en pris for den mængde varme som der produceres, i stedet for en strømpris. Dette betyder at du vil få en stor del af strømmen til drift af varmepumpen refunderet af udbyderen, typisk lige over 1 kr/kWh. Med afgiftsfritagelser og elrefusion ender strømprisen ofte med at være lig 0 kr. eller af ubetydelig størrelse. Varmepumpe abonnement har typisk en bindingsperiode på et halvt år, og giver både mulighed for at udnytte skrotningsordningen samt håndværkerfradraget.

Hvem tilbyder varmepumpe på abonnement?

Der findes i dag en række forskellige udbydere af abonnementsløsninger. Hvordan prisen er sammensat er forskelligt fra udbyder til udbyder, hvor nogle udbydere tilbyder en fast pris uanset varmepumpe og energiforbrug, og andre udregner prisen efter varmebehov. Her nævnes en håndfuld af mulige udbydere samt deres cirka priser, baseret på et almindeligt parcelhus på 140 kvadratmeter, og et varmeforbrug på 18.000 kWh pr. år. Priserne er indhentet gennem dialog med udbyderen og/eller udbyders hjemmeside. Strøm medregnes ikke som en udgift.

OK nærvarme

OK har en fast engangsbetaling på 10.000 kroner efter tilskud på 25.000 kr. Strøm til varmepumpen er inkluderet i abonnementet, og derfor kan abonnementsprisen variere.

 • Oprettelse: 10.000 kr.
 • Månedligt abonnement: 1783 kr.
 • Strøm inklusiv i abonnement.
Eon

Eon refunderer strømforbruget til en pris på 1,08 kr. pr. kWh.

 • Oprettelse: 19.999 kr.
 • Månedligt abonnement: 1049 kr.
 • Pris pr. kWh: 0,38 kr.
Naervarme

Abonnementsprisen varierer alt efter boligens varmebehov. Der betales ikke for den producerede varme – strømmen betaler man selv. Det er dog muligt at tilkøbe strøm som en ekstra abonnementsløsning.

 • Oprettelse: 7.500 kr.
 • Strøm abonnement: 1000 kr.
 • Månedligt abonnement: 1300 kr.
Best green

Best green refunderer strømforbruget til en pris på 1,125 kr. pr. kWh.

 • kWh pris: 0,90 kr.
 • Årligt abonnement: 6000 kr.

Skal jeg købe selv eller vælge abonnement?

Vi har her lavet en sammenligning mellem omkostningerne forbundent med køb af egen varmepumpe og de nævnte abonnementsløsninger. Beregningerne tager udgangspunkt i et almindeligt parcelhus på 140 kvadratmeter med et varmeforbrug på 5171 kWh, samt en energipris på 2,1 kr./kWh og anlægs COP på 3,5, jf. tabelværdier fra bolius og forsyningstilsynet. Omkostningerne ved køb af egen varmepumpe inkluderer investering, montage, drift og service, strømudgifter og afskrivning over 15 år. Strømafgiftsfritagelsen for strømforbrug over 4000 kWh, dvs. 1171 kWh, estimeres til at være 0,85 kr/kWh, jf. SKAT. Der tages udgangspunkt i en 100% udbetaling og derfor medregnes omkostninger til lån ikke i denne udregning.
Vælger man at købe varmepumpen selv er det ikke muligt at få håndværkerfradrag samtidig med tilskud. Dette er dog muligt med et abonnement, da det er udbyderen der modtager tilskuddet. Håndværkerfradraget udregnes som 28% af det berettigede beløb, og i dette eksempel estimerer vi med 5500 kr. På tabellen nedenfor sammenstilles omkostningerne for køb med abonnementspriser. Priserne er overslag, og kan variere.

Ses der på en periode på 10 år, kan omkostningerne ved de nævnte udbydere af varmepumpe på abonnement sammenstilles med omkostningerne ved køb af egen varmepumpe. Sammenligning ses på grafen nedenfor, hvor omkostninger fremgår af y-aksen, og antal måneder af x-aksen. Det er tydeligt at løbetiden bestemmer hvilken løsning der er mest fordelagtig. Overordnet set fremgår det af grafen at en abonnementsløsning er den billigste løsning med en løbetid på 10 år, hvis man altså vælger et abonnement hos Eon, OK eller Best green. De totale omkostninger på abonnementsprisen hos Eon bliver ca. 208.780 kr. over 10 år, hvor de ved egenkøb ender på ca. 264.080 kr. Efter 10 år vil den købte varmepumpe have en værdi på godt 16.700 kr., og derfor vil den endelige omkostning ved egenkøb ende på  247.380 kr. Der kan således være tæt på 40.000 kr. i forskel.

Hvilken abonnementsløsning der er bedst afhænger således også af løbetiden som man forventer at køre med.  Blandt abonnementsløsningerne ses det at der er stor forskel på omkostningsstrukturerne for de forskellige udbydere. Med en løbetid på op til 1 år fremstår Naervarme og OK som den billigste løsning, hvor Eon er den billigste abonnementsløsning ved en løbetid på 10 år.

Referencer

Bolius.dk. (13. Juli 2020). Håndværkerfradrag. Hentet fra Bolius: https://www.bolius.dk/haandvaerkerfradrag

Energistyrelsen. (20. November 2020). Varmepumpe på abonnement. Hentet fra SparEnergi.dk: https://sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumper/varmepumper-paa-abonnement

Forsyningstilsynet. (26. Oktober 2020). Prisstatistik 3. kv. 2020. Hentet fra Forsyningstilsynet.dk: https://forsyningstilsynet.dk/tal-fakta/priser/elpriser/prisstatistik-3-kv-2020)

Gregersen, K. (9. Juni 2020). Det koster de forskellige opvarmningsformer. Hentet fra Bolius: https://www.bolius.dk/det-koster-de-forskellige-opvarmningsformer-887

Naervarme. (u.d.). Priseksempel (før fratrukket tilskud), men du kan nøjes med 7.500 kr. og et fast abonnement. Hentet fra naervarme.dk: https://naervarme.dk/priseksempel/

Nielsen, H. R. (15. Oktober 2020). Hvorfor er service til din varmepumpe vigtig? Hentet fra Greenmatch.dk: https://www.greenmatch.dk/blog/2014/09/hvorfor-er-service-til-din-varmepumpe-vigtig)

Nybye, J. (15. Oktober 2020). Tilskud til varmepumpe - sådan får du et tilskud. Hentet fra Idenyt.dk: https://www.idenyt.dk/energi-og-varme/varmepumper/tilskud-til-varmepumpe/

SKAT. (2019). E.A.4.3.6.1 Afgiftssatser og beregning. Hentet fra Skat.dk: https://skat.dk/skat.aspx?oID=2061620&chk=215961