Varmefordelende anlæg har til formål at fordele varme fra et varmeproducerende anlæg, til varmeforbrugende apparater såsom radiatorer, varmeflader, varmtvandsbeholdere eller lignende, der forsyner bygninger med varme. De fleste har kendskab til radiatorer og gulvvarmesystemer, som ikke afgiver den varme, som de skal, og at temperaturdifferensen på retur- og fremløb i varmesystemet kan være lavere end ønsket. Én af de hyppigste årsager til dette er, at varmesystemet ikke korrekt afbalanceret.

Hvorfor er det vigtigt?

Dimensionering af varmeanlæg og køleanlæg skal udføres således, at de er i overensstemmelse med de angivne krav i bygningsreglementet. Desuden skal de også overholde energistyrelsens stigende krav til bygningernes energimæssige effektivitet. Derudover kan der være store driftsøkonomiske besparelser at hente ved at sikre, at varmesystemet er i balance, så alle varmeflader som eksempelvis radiatorer og gulvvarme gennemstrømmes af det ønskede flow. Dette vil altså betyde at bygningen modtager den størst mulige varmeffekt fra varmesystemet, til mindst mulige omkostninger.

Derfor er det essentielt, at det varmebærende medium fordeles korrekt igennem alle varmerør, varmeflader, pumper og ventiler, således at der ikke er nogen varmekredse med bedre vilkår for at modtage varme end andre, og at vandhastigheder og tryktab ikke giver anledning til støjgener fra anlægget. Generelt set handler det om at holde modstanden i fordelingssystemet ensartet lav. Dette gøres ved at sikre, at både ledningsnet og cirkulationspumpe dimensioneres korrekt.

Hvordan sikrer man sig et afbalanceret varmeanlæg?

Ledningsnettet består typisk af komponenter som rør, ventiler og pumper. Alle komponenter skal udvælges, så hele varmesystemet opnår det korrekte tryktab mellem til- og afgangstryk i centralvarmeanlæg og armaturer som varmevekslere, ventiler, rørspiraler og lignende.

Derfor skal der udføres en række beregninger på varmesystemet for at opnå følgende

  1. Bestemmelse af det samlede effekt og det samlede flow
  2. Dimensionering af rør og ventiler
  3. Udregning af det samlede tryktab
  4. Dimensionering af pumpe

HVAC-designer er et værktøj, som er designet til at overskueligøre disse beregninger og gøre det simpelt at udvælge de helt rigtige komponenter, således at varmeanlægget vil komme til at fungere optimalt. Der er altså både tid, energi og penge at spare ved at anvende HVAC-designer i dit projekt.

Se flere eksempler på anvendelse af HVAC-designer ved at klikke her.