HVAC-designer findes også som et fysisk værktøj, der er let at have med på farten. Principperne er generelt de samme som for den digitale version, men det fysiske værktøj kan bruges overalt og egner sig som et rigtig godt bidrag til kommunikationen mellem studerende og underviser, sælger og kunder, kollegaer m.fl., ved at anskueliggøre beregningerne, produkter og tommelfingerregler.

Nu i 2 versioner!

Vi har netop udviklet en ny version af HVAC-designer så vi nu kan tilbyde 2 versioner af det fysiske værktøj: èn med Danfoss og Grundfos produkter, og én med Frese, Kamstrup, og Grundfos produkter. Efterlad blot en kommentar i bestillingsformularen om hvilken version du ønsker at få tilsendt.

Sådan virker det

Værktøjet er alsidigt og fleksibelt, hvilket vil sige, at uanset om du kender én eller to af nedstående variable, vil de andre fremgå af hvac-designer. Angiv blot værdier for en eller flere af følgende størrelser:

  • Flow angivet i m3/h eller l/s
  • Effekt og temperaturdifferens
  • Tryktab over lige rør ud fra indvendig diameter
  • Trykfald i enkeltmodstande ud fra deres kV-værdi
  • Mediets hastighed ud fra indvendig diameter

Eksempelvis kan du dreje hjulet således, at den ønskede effekt står ud for den ønskede temperaturdifferens mellem fremløb og returløb. Så vil alle øvrige af de ovenstående variable fremgå af hjulet. På denne måde kan man hurtigt skabe et overblik over, hvilke størrelser rør og enkeltmodstande man skal opbygge sit ledningsnet af for at konstruere et tilfredsstillende varmesystem.

På bagsiden ses en oversigt over ventiler og cirkulationspumper sorteret efter anbefalet flow. Aflæs de passende komponenter ved at følge en lodret linje fra flow, eller effekt og temperaturdifferens, kendt fra forsiden af HVAC-designer.
HVAC-designer indeholder også de mest væsentlige tommelfingerregler til udregning af tryktab samt en tabel til omregning mellem enheder, så du har alt, du skal bruge til at dimensionere anlæg samlet på ét ark.

Bestil her 

Kontakt Frese eller Danfoss og spørg til det fysiske udgave af HVAC-designer.