HVAC-designer gør dimensionering af VVS komponenter simpelt. Nedenfor vist et par eksempler på nogle situationer hvor værktøjet kan bruges.

Valg af cirkulationspumpe

Et byggeri på tre etager skal have en ny cirkulationspumpe til sit varmesystem. Varmesystemet består af 15 radiatorer med en varmeeffekt på 1 kW hver Radiatorene er dimensioneret for en temperaturdifferens på 20 grader mellem fremløb og returløb.

Der er 80 meter varmerør (incl. frem/retur), der er dimensioneret for max 100 pa/m. I rørsystemet er der desuden radiatorventiler (10 kpa) og en statisk indregulerinsventil (5 kPa). Det samlede tryktab i anlægget er dermed 80 m x 0,1 kPa/m + 10 kPa + 5 kPa = 23 kPa, svarende til en ønsket loftehøjde på 2,3 mVs.

På HVAC-designert angives effekten nu til 15 kW og temperaturdifferensen til 20 Grader. Herved ses det at varmesystemet skal køre med et flow på ca. 645 l/h.
Af grafen fremgår det herved at en MAGNA3 25-40 eller Alpha3 25-40  fra Grundfos vil være optimal i varmesystemet.

Valg af rør og ventiler

Det ønskes at finde en passende rørdiameter til stålrør i et varmesystem med et tryktab på max. 100 Pa/m. Systemets flow kendes til at være 1 m3/h, der ifølge omregningstabellen svarer til 1000 l/h. Ud fra dette flow kan der nu aflæses to diametre – DN32 med en indvendig diameter på ca. 35 mm, eller en DN40 med en indvendig diameter på ca. 41,9 mm. Du kan nu klikke på de viste produkter for at læse mere. På samme måde aflæses kompatible ventiler.