Frese

Optima Compact

Ventilen vil sikre det angivne flow, hvis tryktabet over komponenten ligger inden for de følgende intervaller:

DN10-15 (low):                            Δp = 16-800 kPa
DN15 (high)-DN25L:                  Δp = 20-800 kPa
DN32-100:                                    Δp = 30-800 kPa

For pumpedimensionering kan der regnes med et tryktab på hhv. 16, 20 eller 30 kPa iht. ovenstående

Er flowet f.eks. angivet som 3000 l/h, og der vælges en Optima Compact DN32, vil et flow på 3000 l/h blive fastholdt så længe at tryktabet for komponenten er indstillet i intervallet 30-800 kPa.

Datablad

Beskrivelse

Frese OPTIMA Compact

Dynamisk motorventil

Designet til at kombinere dynamisk regulering og fuld modulerende kontrol uanset forindstillet flow.

Det innovative design af Frese OPTIMA Compact introducerer en intelligent motorventil, som kan forindstilles til et ønsket max. flow og sikre fuld modulerende kontrol. Selv med forskellige forindstillinger bevarer man den fulde slaglængde, hvilket giver en mere nøjagtig regulering.

Den indbyggede differenstrykregulator giver en 100 % modulerende kontrol, hvilket sikrer en optimal komfort og stabil drift. Samtidig opnår man store energibesparelser, da ventilen automatisk regulerer til netop det flow, der er behov for. Frese OPTIMA Compact kombinerer alle funktioner – og gør dermed arbejdet lettere for rådgivere og installatører.

Frese OPTIMA Compact anvendes i varme- og køleanlæg i applikationer med fan coil units, airconditionanlæg samt veksler- og blandesløjfeanlæg. Ventilen giver modulerende regulering med fuld autoritet uafhængigt af variationer i anlæggets differenstryk. Frese OPTIMA Compact kombinerer en eksternt justerbar dynamisk reguleringsventil, en differenstryksregulator samt en modulerende motorventil med fuld autoritet. Den fulde styring af flowet i bygningen opnås let og samtidig skabes en høj grad af komfort og energibesparelser. Desuden kræves der ingen regulering, hvis yderligere trin føjes til anlægget, eller den dimensionerede kapacitet ændres. Energibesparelser opnås via optimal styring, lavere flow og pumpetryk. Maksimering af ΔT som følge af hurtigere reaktionstid og øget systemstabilitet.

Design

  • Mindre tid med at definere det nødvendige udstyr til et hydraulisk reguleret system (alt i én-motorventil)
  • Intet behov for at beregne ventilautoritet
  • Fleksibilitet hvis systemet ændres efter den første installation

Installation

  • Der kræves ingen yderligere reguleringsventiler i fordelingssystemet, når Frese OPTIMA Compact er installeret ved terminalerne
  • Det samlede antal ventiler minimeres takket være 3-i-en-design
  • Kortere idriftsætningsstid takket være dynamisk regulering af anlægget
  • Ingen krav til minimumslængde for lige rør før og efter ventilen

Drift

  • Høj komfort for slutbrugeren takket være den meget præcise temperaturregulering
  • Længere levetid pga. færre aktuatorbevægelser