Frese

PV Compact

Denne variant er dimensioneret således at tryktabet over denne komponent er maksimalt 10 kPa ved det angivne flow.
Δp= max 10 kPa

Regulerings område:
Ved det angivne flow, garanteres følgende differenstryk:
DN15-25: 5-30, 20-60 el. 20-80 kPa
DN32-40: 20-80 kPa
DN50: 20-80, 20-100 el. 50-200 kPa
DN65-100: 20-100 el. 50-200 kPa

Vælges f.eks. en PV compact DN25 kan trykforskellen på retur- og fremløb reguleres til enten 5-30 kPa, 20-60 kPa eller 20-80 kPa alt efter hvilken model, som vælges.

For pumpedimensionering kan der regnes med et tryktab på 10 kPa

Datablad

Beskrivelse

Frese PV Compact

Differential Pressure Control Valve

Spar pumpeenergi med Frese PV Compact, som giver dig markedets laveste tryktab p.g.a. den høje KV værdi.

Frese PV Compact sikrer en problemfri justering af systemet sammen med f.eks. termostatiske radiatorventiler med forindstilling.

Mange varme- og køleanlæg har ofte problemer med støj i anlæggene med termostatventiler, der ikke kan lukke helt.

På trods af at næsten alle anlæg i dag anvender omdrejningsregulerede pumper, vil der i større anlæg stadig ske en øgning af differenstrykket ude i anlægget under dellast, hvilket medfører ovennævnte problemer med støj og ventiler, der har svært ved at regulere.

Frese PV Compact regulerer præcist og holder et konstant differenstryk ude i anlægget uanset varierende tryk og flow. Samtidig sikrer den høje KV værdi markedets laveste tryktab og sparer derved pumpeenergi.

Med sit kompakte design kan den let indbygges i anlæg og fjernevarme units.

Fordele

  • Høj KV værdi sikrer lavt tryktab og sparer derved pumpeenergi
  • Ventilen er en differenstrykregulator
  • Frese PV fjerner støj ved for højt differenstryk i kredsen
  • Indstilling kan om nødvendigt nemt foretages efter installationen
  • Indstilling foretages på en ventil via en 4 mm unbrakonøgle. Plombering efter forindstilling er derfor ikke nødvendig
  • Forindstillingsværdier findes nemt via de enkle grafer i technoten