Frese

SIGMA Compact

Ventilen vil sikre det angivne flow, hvis tryktabet over komponenten ligger inden for de følgende intervaller:
DN 15-20:                                      Δp = 15-400 kPa
DN 25-50:                                      Δp = 25-400 kPa
DN 50F-100:                                 Δp = 25-800 kPa

For pumpedimensionering kan der regnes med et tryktab på hhv. 15 eller 25 kPa iht. ovenstående

Vælges der f.eks. en sigma compact DN15, vil det angivne flow blive fastholdt så længe at tryktabet for komponenten er indstillet i intervallet 15-400 kPa.

 

Datablad

Beskrivelse

Frese SIGMA Compact

Dynamisk strengreguleringsventil

Frese SIGMA Compact er en eksternt justerbar, dynamisk strengreguleringsventil, som sikrer enkel, præcis og pålidelig flowbegrænsning og afspærring i varme- og køleanlæg.

Frese SIGMA Compact kan bruges i varme- og køleanlæg til effektiv fordeling af flowet til flere dele af anlægget. Frese SIGMA Compact kan bruges i stedet for traditionelle strengreguleringsventiler og kan installeres i anlæg med såvel variabelt som konstant flow.

Håndtaget gør det nemt at indstille Frese SIGMA Compact til den ønskede position for at begrænse flowet i visse dele af anlægget og dermed eliminere overflow og unødvendigt energispild. Frese SIGMA Compacts interne differenstrykreguler­ing sikrer flowbegrænsning uanset variation i differenstrykket i anlægget.

Når ventilen er indstillet til det ønskede flow, kan håndtagets position låses fast. I denne låste position kan ventilen nemt lukkes helt, hvis afspærring bliver nødvendig, og derefter genåbnes til det ønskede sætpunkt.

Fordele

  • Forenklet anlægsdesign med med færre strengreguleringsventiler.
  • Fungerer som flowbegrænser og forhindrer dermed overflow.
  • Nem at installere og justere på stedet.
  • Giver fleksibilitet, hvis systemet ændres efter første installation.
  • Forenkler indregulering og reducerer indreguleringstiden takket være den automatiske strengregulering i anlægget.
  • Høj komfort for slutbrugeren takket være den rette balance i systemet.
  • Høj driftssikkerhed, da en dynamisk strengreguleringsventil automatisk finder den hydrauliske balance, også i tilfælde af tryksvingninger i anlægget.
  • Reducerer antallet af installerede ventiler, da der ikke kræves nogen hovedventil eller strengreguleringsventiler på delstrengen i anlægget.