Frese

STBV

Dette er en statisk indreguleringsventil. Inden for det givne flowinterval er det muligt at skabe et trykfald på mellem Δp=5-100 kPa ved at indstille på ventilens håndhjul.

For DN15-DN25 er laveste ønskede indstilling valgt til 0,1. For DN32-DN100 er laveste indstilling valgt til 0,3.

Datablad

Beskrivelse

Frese STBV Range

FODRV – DN15-DN300

Frese FODRV er en indreguleringsventil med fast blænde til regulering og kontrol af flow.

Frese FODRV er yderst velegnet til brug i varme- og køleanlæg til regulering og præcis kontrol af flow i forskellige dele af systemet.

Statiske indreguleringsventiler sikrer enkel og pålidelig kontrol af systemet og kan installeres i både variabel- og konstantflowsystemer.

Indreguleringsventilens egenskaber gør det muligt at indstille ventilen til den ønskede position og låse den fast, således at ventilens åbning begrænses. Hvis det er nødvendigt, kan ventilen derefter afspærres ved at dreje håndhjulet til indstillingsværdien 0,0 og genåbnes ved at dreje hjulet til den foregående værdi.

Den indbyggede faste blænde, som har en fast dimension og geometri, genererer en trykforskel til flowmåling.

Fordele

  • Kvs-værdien er tydeligt anført på håndhjulet med henblik på identifikation under indregulering
  • Let at installere og justere
  • Tydelig tocifret forindstillingsskala
  • Afspærring
  • Udgør et alternativ til indreguleringssæt
  • Muliggør nøjagtig regulering af flow ved alle indstillinger

Funktioner

  • Fås i størrelserne DN15 til DN300
  • Låsefunktionen gør det muligt at indstille ventilåbningen til den ønskede værdi med en 3 mm unbrakonøgle.
  • Indbyggede trykudtag til flowmåling
  • Kan installeres med en Frese PV Compact differenstrykregulator for effektiv regulering af tryk og flow